Chân nhân Ceo được đánh giá qua 35 tiêu chí sau:

0
1021


Theo Cty Tư Vấn Kinh doanh nổi tiếng có trụ sở tại Luân Đôn, 2 năm 2015-2016 là lương cao nhất thế giới, NLLĐ của Giám đốc điều hành được đo lường như sau:

💢 35 NĂNG LỰC LĐ CỦA CEO

I. NĂNG LỰC LẬP KẾ HOẠCH, TỔ CHỨC & ĐIỀU PHỐI.
1. Hình ảnh, xác định và xây dựng tầm nhìn, định hướng phát triển dài hạn của tổ chức
2. Biến các tầm nhìn thành các kế hoạch kinh doanh, chiến lược cho các chức năng trong từng giai đoạn
3. There's the whole face of the business activity, the problem and ro ro of the company.

4. Invalid the xu hướng và giải quyết các external biến có ảnh hưởng đến hoạt động hiệu quả của tổ chức
5. Tạo điều kiện và trao quyền cho mọi người có thể làm công việc chính. The winner will be given for any results in organization.
6. Create, setting and collections structure for perform the strategy

II. QUẢN LÝ CÔNG VIỆC VÀ DỰ ÁN
7. Chidu trách nhiệm và chủ đề giải quyết hoạt động hiệu quả của tổ chức với HĐQT, cổ đông
8. Commonly assessed the job results of the body and organization. Đánh giá hiệu dụng nguồn lực và tiến hành các dự án hoặc các biện pháp để cải thiện hoặc khắc phục
9. Commonly assessed the prices of the technology and the system, perfect and built the best practices of the textile industry.
10. Đại diện được xác định các tổ chức về nâng cao chất lượng dịch vụ và định hướng khách hàng.

III. GIAO TIẾP & CỘNG TÁC:
11. Symptoms for Normal Interoperability with Working
12. Communication contains an strategically, to rest to promote, support the target of the category of groups, set to the build administrative process
13. Là người đại diện cho công việc giải quyết các vấn đề liên quan đến quan hệ chúng ta
14. Khởi xướng và hỗ trợ cộng đồng ở khắp nơi trong tổ chức và với các tổ chức khác
15. Support and push and support group, workstation, the applications for the professional skills and available with
16. Tích cực xóa bỏ các rào cản (về cấu trúc, chức năng, văn bản) gây ra cho các kiến ​​thức chia sẻ, chuyên môn và nguồn lực

IV. THỂ HIỆN TẦM VÓC / HÌNH ẢNH NGƯỜI LÃNH ĐẠO:
17. Operational with cucut to the table format to the organization, cho văn hóa và tầm nhìn
18. Invalid the start of the automat for the organization and performance of the organization
19. Tích cực khuyến khích ý tưởng phản hồi trong các tổ chức ở trên.

20. Can not failed to current state and beginning of the push
21. Using the lưới lưới điện lưới để thúc đẩy hợp tác trong nội bộ tổ chức, lòng trung thành và sự thuận lợi.
22. Khuyến khích tin tưởng, bầu không khí trong các tổ chức
23. Use the linh hoạt instruction to create cảm hứng, truyền động lực và mang đến công việc hiệu quả cao cho mọi người xung quanh.

V. QUẢN LÝ CÔNG NHẬN VÀ KẾT QUẢ CÔNG VIỆC:
24. Operational with cương vị là một máy in mẫu để nối người khác
25. Nuôi cam kết đối với sứ mệnh, đích mục tiêu và các giá trị của tổ chức
26. Create a wet mounted environment, a force for the organization
27. Theo dõi các hoạt động của tổ chức và hoạt động hiệu quả, và tổ chức các tổ chức tối ưu hóa và hiệu quả của các nguồn lực lưu trữ
28. Nhắc tất cả người có trách nhiệm thực hiện đúng trình tự nhân sự kế hoạch và Hiệu quả tài nguyên Quản trị
29. Thiết lập và vận hành các sách chính, quy trình đầy đủ, rõ ràng, hiệu quả vận hành và hoạt động của tổ chức.
30. Setting the rewardings of the modes and write to gain in the organization
31. Upewnij sobie quyền thực hiện quyền và trách nhiệm của người khác và khuyến khích người khác cũng như vậy.

VI. QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI:
32. Xác định nhu cầu cần thay đổi để hỗ trợ hoặc thúc đẩy các tổ chức
33. Truyền đạt được một tầm nhìn rõ ràng và ảnh hưởng của sự thay đổi tới toàn bộ tổ chức
34. Setting the instructions for the operating system over the conversion and change
35. Xây dựng và bảo vệ môi trường cổ động và thay đổi và đổi mới.

**** Dùng công cụ STAR Evidences để đánh giá một trong những biểu hiện. Khi có 1 biểu hiện hiện tại hoặc không xác định rõ ràng, sẽ phân tích sâu hơn tính biểu hiện và lập kế hoạch hành động để cải thiện đúng như hiện nay chưa đạt được điều này
Lưu ý: STAR Bằng chứng: là sử dụng các sự kiện

👉 Tình huống: Tình huống

👉 Nhiệm vụ: Nhiệm vụ được giao

👉 Hành động: Các hành động

Kết quả: Kết quả công việc

Yêu cầu các CEO có một doanh nghiệp thành công, trường tồn tại

Trân trọng,

– Nguyễn Hoàng Thi –

]Source link

Facebook Comments