Lập trình viên Front-End là gì?

Lập trình viên Front-End Phần front-end của một trang web là phần tương tác với người dùng. Tất cả mọi thứ bạn nhìn thấy khi điều hướng trên Internet, từ các font chữ, màu sắc...

Recent Posts